പലിശ നിരക്കില്‍ മാറ്റമില്ല: റിപ്പോ നിരക്കും അതേപടി തുടരും


മുംബൈ: പലിശ നിരക്കില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുതിയ വായ്പ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. റീപോ നിരക്കിലും മാറ്റമില്ല. റിപ്പോ നിരക്ക് ആറ് ശതമാനത്തിലും റിവേഴ്‌സ് റീപോ നിരക്ക് 5.75 ശതമാനത്തിലും തുടരും.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും ആര്‍ബിഐ നിരക്കില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നില്ല. ഓഗസ്റ്റിലാണ് അവസാനമായി നിരക്കു കൂട്ടിയത്. അന്നു കാല്‍ ശതമാനം കുറച്ച് റീപോ നിരക്ക് ആറുശതമാനമാക്കി.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.